Nadchodzi ustawa!

Od lat polskie miasta dostrzegały problemy zw. z prowadzeniem działań rewitalizacyjnych i domagały się umocowania prawnego oraz narzędzi do prawdziwej odnowy obszarów z problemami. Pierwsze projekty ustawy pojawiły się już w 1992 roku i zakładały uelastycznienie finansowania programów poprzez utworzenie funduszy celowych. W kolejnych latach specjaliści i samorządowcy nadal zmagali się z tym tematem. Potrzeby […]