Spalmy sobie zabytki. Zlodowacenie

Stała sobie spokojnie kamienica. Tuż przy słynnym NCŁ i do tego przy parku, ot, Kilińskiego 93. Jeden z niewielu pełnych narożników w Łodzi, wpisany (tylko, na nieszczęście) do gminnej ewidencji zabytków. Mogłaby chyba trafić do rejestru, ale to trwa. Jak wiadomo, jak coś jest w ewidencji ZABYTKÓW, to zabytkiem wg prawa w przypadku złego stanu […]