Czas podsumowań

Praca radnego to nie tylko sesje, komisje, interpelacje czy dyżury. Jeśli tak sądziliście, to nie macie racji – albo ja nie mam racji, pakując się w zbyt dużo spotkań, ustaleń, negocjacji, dociekań i rozmów. Większość tematów interwencji i interpelacji to wynik wiadomości z fb, maili i telefonów. Komórka z korzystnym abonamentem to podstawa. Dyżury to z reguły indywidualne sprawy mieszkańców, nie prowadzące do rozwiązań kompleksowych.

Czas na przymiarkę do podsumowania pracy. Część pracy przyniosła efekty, część nie znalazła poparcia i trzeba było przełknąć gorzką pigułkę, a na realizację wielu trzeba poczekać. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, na których pomoc w łódzkich sprawach mogłam liczyć – społecznikom, radnym, urzędnikom, a nawet kilku parlamentarzystom.

Do końca września 2014 roku:

– obyłam 375 dyżurów, nie licząc tych codziennych na fb

– złożyłam 244 interpelacje

– pracowałam społecznie w zespole roboczym Mia100 Kamienic

– zabiegałam o włączenie wspólnot do programu rewitalizacji i 400-krotne obniżenie opłaty za ustawienie rusztowań

– pracowałam z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i mieszkańcami Księżego Młyna nad odkręceniem rewitalizacji przez sprzedaż

– spowodowałam wstrzymanie sprzedaży miejskich lokali na Pietrynie pod kątem Lokali dla Kreatywnych

– zabiegałam o opracowanie konkursu na najem Mieszkań dla Młodych

– współinicjowałam wprowadzenie w Łodzi budżetu obywatelskiego, pracowałam w zespole, opracowującym jego zasady,  przewodniczę od 2 lat Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

– z mojej inicjatywy powołano w ZDiT komórkę, zajmującą się ujednoliceniem estetycznym inwestycji w pasach drogowych oraz zielenią towarzyszącą

– spowodowałam przywrócenie drzew na ul. Kopernika oraz zachowanie kilkudziesięciu drzew na ul. Inflanckiej

– inicjowałam zakup nowych autobusów i tramwajów

– wnioskowałam o opracowanie programu dofinansowania wymiany pieców węglowych

Co robiłam rok po roku?

2014:

 • 37 interpelacji (do dn. 4.09.2014)

 • ponad 70 interwencji dot. zabytków
 • udział w konsultacjach dot. Studium
 • praca w zespole roboczym Miasta Kamienic, zespole ds. rewitalizacji. zespole ds. zasad kolejnego budżetu obywatelskiego
 • interwencja ws. programów rządowych – Mieszkań na najem i Mieszkań dla młodych – o korektę pod kątem zapobiegania rozlewaniu miast
 • wsparcie starań kupców o opracowania mpzp dla otoczenia targowisk (z Jarosławem Tumiłowiczem)
 • spotkania ws. podłączania ciepła do budynków spoza zasobu gminy
 • inicjatywa uzupełnienia dokumentacji budowy nowego schroniska dla zwierząt i wpisania budowy do Wieloletniej Prognozy Finansowej (we współpracy z władzami schroniska, wolontariuszką Moniką Olesińską)
 • interwencja ws. planowanej budowy wiaduktu na ul. Niciarnianej (o poszukiwanie innych rozwiązań)
 • spotkania ws. rezygnacji z budowy ul. Nowotargowej i zw. z nią wyburzeń
 • spotkania ws. włączenia kamienic wspólnotowych do programu rewitalizacji
 • spotkania w mieszkańcami obszarów, przeznaczonych do rewitalizacji obszarowej
 • wsparcie inicjatywy Współdzielni Staropoleskiej
 • udział w komisjach konkursowych dot. zadań z budżetu obywatelskiego
 • wniosek o opracowanie wytycznych proceduralnych dla inwestorów w zakresie ochrony zieleni
 • interwencja ws. planowanej wycinki ok. 2 tys. drzew w Nowosolnej – odstraszające opłaty zamiast tanich i byle jakich nasadzeń zamiennych
 • udział w targach poznańskich nt. zieleni w mieście
 • wsparcie inicjatywy Łodzianie Decydują
 • inicjatywa włączenia organizacji pozarządowych w opracowanie programu rewitalizacji
 • interwencje ws. nielegalnych reklam
 • interwencja ws. kamienicy przy Piotrkowskiej 53
 • inicjatywa opracowania harmonogramu utwardzania dróg gruntowych (odrzucona przez komisję transportową)
 • wniosek o konsultacje społeczne docelowego zagospodarowania pl. Dąbrowskiego
 • inicjatywa budowy parków kieszonkowych na Starym Polesiu – rozmowy z MPU
 • poprawka do uchwały o zasadach zajęcia pasa drogowego – 400-krotne obniżenie opłaty za ustawienie rusztowań remontowych – do 1 gr/m2/dziennie (z Pawłem Bliźniukiem)
 • udział w warsztatach dot. ruchu rowerowego i warsztatach dot. bezpieczeństwa ruchu na ulicach
 • walka o przekazanie budynków przy ul. Wólczańskiej 17 ŁSI i spacer Nie tylko Szuflandia (z Pawłem Bliźniukiem)
 • interwencja ws. dokarmiania kotów wolnożyjących na działkach
 • udział w konsultacjach rewitalizacyjnych
 • praca w Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i spotkania z wnioskodawcami zadań
 • promocja głosowania budżetu Obywatelskiego w Śródmieściu
 • udział w Kongresie Rewitalizacji i konferencjach dot. rewitalizacji oraz partycypacji społecznej
 • włączenie się w prace dot. wyznaczenia miejsc dla autokarów turystycznych (jako przedstawiciel komisji drogowej)
 • interwencja ws. przywrócenia drzew na ul. Kopernika – posadzono 14 drzew, ustawiono donice z roślinnością
 • interwencja ws. ustawienia tymczasowych wiat na trasie ŁTR
 • inicjatywa opracowania zasad współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi (remonty, wybór najemców lokali użytkowych)
 • inicjatywa udzielania doradztwa prawnego mieszkańcom przez mecenasów UMŁ na zasadzie dyżurów (w trakcie wypracowywania zasad)
 • interwencja ws. reklam na targowiskach i nie tylko – wniosek o opracowanie zasad dla poszczególnych targowisk
 • inicjatywa opracowania programu wsparcia wymiany pieców węglowych (z Bartoszem Domaszewiczem) – w przygotowaniu ze względu na nowe zasady programów WFOŚ

2013:

 • 64 interpelacje

 • spotkania ws. Strategii przestrzennego rozwoju miasta

 • inicjatywa dot. opracowania programu wsparcia inwestorów rewitalizacyjnych oraz konferencja nt. wykorzystania zabytkowych fabryk jako elementu rozwoju przedsiębiorczości (z prof. Markowskim oraz właścicielami Centrum Biznesowego Synergia) – program w przygotowaniu, utworzono stanowisko opiekuna inwestora lokalnego

 • inicjatywa badań fokusowych dot. możliwości wsparcia rewitalizacji obszarów pofabrycznych
 • praca w zespole Mia100 Kamienic

 • w wyniku interwencji powołanie w ZDiT i Wydziale Gospodarki Komunalnej osób odpowiedzialnych za estetykę inwestycji i remontów oraz za ustalenia w tej dziedzinie

 • udział w konferencjach i seminariach: Dąbrowa Górnicza – konferencja nt. budżetu obywatelskiego, Niepołomice – zarząd Związku Miast Polskich, Kołobrzeg – zgromadzenie ogólne ZMP (m. in. partycypacja społeczna), Radom – Budżety Obywatelskie, Białystok – partycypacja, Kongres Miast Polskich

 • współpraca z ngo ws. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

 • inicjatywa radnych PO dofinansowania zabiegów in vitro – zmiany w programie krajowym wyhamowały prace

 • zgłoszenie 7 propozycji Łódzkich Projektów Europejskich

 • uchwała dot. opracowania zasad budżetu obywatelskiego dla Łodzi i praca w powołanym zespole społecznym
 • przewodniczenie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i wakacje z budżetem obywatelskim – opiniowanie zadań, zgłoszonych przez łodzian
 • promocja głosowania w budżecie obywatelskim, w tym spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych
 • uchwała dot. zwiększenia środków na budżet obywatelski do min. 1% wydatków budżetowych, lecz nie mniej niż 40 mln zł corocznie
 • inicjatywa dot. obowiązkowego ujęcia zieleni przyulicznej w każdym projekcie drogowym
 • udział w warsztatach Licz na zieleń Fundacji Sendzimira
 • interwencje – zieleń na Inflanckiej – ocalenie szpaleru drzew pomiędzy Strykowską a Zagajnikową, wniosek o zwiększenie ilości zieleni izolacyjnej i wyznaczenie dod. przejścia dla pieszych przy Leclercu
 • przebudowa ul. Narutowicza (las słupów), przebudowa Wróblewskiego, problem odpinania trakcji od budynków
 • nawiązanie współpracy z administratorami budynków wspólnotowych pod kątem programów termomodernizacyjnych i rewitalizacyjnych (RPO)
 • udział w spotkaniu z Janem Gehlem
 • inicjatywa wyposażenia DPS-ów w komputery z internetem
 • uwagi do programu Atrakcyjne przestrzenie miejskie
 • złożenie uwag do Programu rewitalizacji
 • udział w konsultacjach budżetowych
 • uchwała o powołaniu kolejnej komisji budżetu obywatelskiego
 • uczestnictwo w pracach Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • uchwała dot. połączeń kolejowych Łódź-Warszawa
 • prace zespołu dotacyjnego (dotacje na remonty obiektów zabytkowych)
 • próba interwencji ws. utworzenia centrum przesiadkowego Śmigłego-Rydza/Piłsudskiego

2012

 • 78 interpelacji

 • w dni robocze dyżury na telefon

 • udział w konsultacjach społecznych

 • spotkania ws. strategii rozwoju miasta, strategii rozwoju przestrzennego i strategii sportu

 • konferencje i spotkania z PKP PLK, marszałkiem i władzami miasta ws. tunelu średnicowego i lokalizacji stacji pośrednich, dworca i ŁKA, tzw. Nowego Centrum Łodzi

 • spotkania ws. docelowego układu drogowego Łodzi

 • ustalenia dot. możliwości wprowadzenia programów mieszkań dla młodych

 • udział w pracach zespołu Mia100 Kamienic

 • udział w spotkaniach społecznego zespołu ds. Księżego Młyna

 • interwencje ws. wycinania drzew

 • spotkania ws. przejęcia przez Gminę dorobku Wytwórni Filmów Oświatowych i utworzenia Łódzkiego Centrum Filmowego

 • Głos Łodzian się liczy – spotkania w mojej Radzie Osiedla

 • konferencje i seminaria (15 dni) – Karpacz – Związek Miast Polskich, Łódź – Polityka Regionalna w nowej perspektywie budżetowej UE, Kraków – Kongres Rewitalizacji, Lublin – Odpowiedzialni za miasto i zarząd Związku Miast Polskich

 • 2 wyjazdy do Sopotu ws. budżetu obywatelskiego

 • spotkania ws. inwestycji drogowej przy ul. Kilińskiego 119

 • odblokowanie sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Kilińskiego 109
 • odblokowanie remontów i sprzedaży mieszkań przy ul. Zawiszy Czarnego, wstrzymanych ze względu na plany drogowe
 • spotkania ws. nowego regulaminu konsultacji społecznych, budowy nowego schroniska dla zwierząt

 • interwencja ws. przeniesienia stanowisk strzeleckich z terenu NCŁ

 • prace nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Łodzi z radnymi RM i w zespole roboczym

 • uchwały ws. opracowania zasad i procedur budżetu obywatelskiego i powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

 • interwencja ws. odtworzenia kamienicy Gdańska/Zielona, kilkadziesiąt interwencji dot. zaniedbywania zabytków (m. in. fabryka Ossera, tkalnia cienkoprzędna, kamienice przy Piotrkowskiej), interwencje ws. odwołania od wpisu do rejestru Fakory, dewastacji i pożaru Nowej Tkalni i spotkaniami ws. możliwości wywłaszczenia, interwencje o dewastacjach i doniesienie do prokuratury ws. wyburzenia zajezdni Dąbrowskiego

 • udział w akcji adopcji zwierząt

 • udział w spotkaniach Partnerstwa dla Łodzi

 • starania o wsparcie rewitalizacji i działalności społecznej w Widzewskiej Manufakturze

 • dalszy ciąg zwalczania budowy ul. Nowotargowej w przeskalowanych parametrach

 • spotkania ws. negocjacji władz miasta z f-mą Enkev

 • wnioski o uzupełnienie ewidencji zabytków i o wpisy do rejestru zabytków

 • wniosek o stanowisko władz miasta ws. decentralizacji i przeniesienia siedziby IPN do Łodzi

 • starania o zadrzewienie ul. Kopernika, o wymianę latarni podczas remontu ul. Tuwima, o zachowanie klinkieru na ul. Jaracza i Roosevelta oraz uwzględnienie szlachetnych nawierzchni przy remoncie ul. Legionów

 • prowadzenie na fb grupy Codziennie coś dobrego o/z Łodzi (sama przyjemność :))

 • wnioski do budżetu na 2013 r. (remonty chodników wraz z krawężnikami, opaskami i malowanie przejść dla pieszych – obszar w obrębie ulic Pomorska/Legionów-Gdańska-Piłsudskiego-Kilińskiego (w tym remont chodnika przy ul. Narutowicza od  Kilińskiego do Piotrkowskiej i przy Jaracza), ogradzanie i odtwarzanie zieleni przyulicznej z odtworzeniem drzewostanu na obszarze w obrębie ulic Pomorska/Legionów-Gdańska-Piłsudskiego-Kilińskiego, dodatkowe ławki na przystankach komunikacji miejskiej i w centrum miasta,  malowanie i wymiana separatorów – obszar w obrębie ulic Północna/Ogrodowa-Gdańska-Piłsudskiego-Kopcińskiego, boisko wielofunkcyjne przy Pogonowskiego 27/29, Mia100 Kamienic wraz z akcją informacyjną dla mieszkańców remontowanych budynków, środki na świetlice środowiskowe – zobowiązanie się prezydenta do przekazywania na ten cel środków z wynajmu terenów lub budynków na powierzchnie reklamowe, uporządkowanie placu targowiska na rogu ul. Kilińskiego i Jaracza, remonty ulic – Legionów od Cmentarnej do Pl. Wolności (odtworzenie granitowej nawierzchni oraz torowisko), Zielonej od Piotrkowskiej do Żeromskiego (z torowiskiem), Jaracza od Sterlinga do Piotrkowskiej (odtworzenie klinkierowej nawierzchni), odtworzenie nawierzchni na Księżym Młynie po pracach przyłączeniowych Dalkii, zwiększenie dotacji dla zabytków rejestrowych,akcja promocyjno-informacyjna programu inicjatyw lokalnych i Zielone podwórka, przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego i wykonanie projektów budowlanych inwestycji, remont basenu przy Sobolowej wraz z zadaszeniem – II etap, projekty edukacyjne dla szkół we wspólpracy z wyższymi uczelniami, remonty torowisk (szlifowanie, podbijanie, wymiany) – 20 mln, muzeum komunikacji na Brusie) wraz z propozycjami oszczędności (budowy drugiego stadionu, przebudowy dróg wokół stadionu Widzewa, promocji przez sport (zawodowy), dokumentacji na ostatni etap Trasy Górna i dokumentacji i budowy Nowotargowej na płd. od Piłsudskiego, inwestycji w centrum sportowe PŁ w zamian za obiekt dla mieszkańców przy Sobolowej).

2011

 • 70 interpelacji

 • telefon ogólnodostępny

 • wnioski do budżetu na 2011 rok (remonty kamienic i dokumentacje na kolejny rok, opracowanie zasad funkcjonowania świetlic dla seniorów i młodzieży z programem bezpłatnych zajęć i korepetycji, programu walki z wandalizmem i zaśmiecaniem miasta, programu angażowania mieszkańców w decydowanie o  losach miasta i dzielnicy m. in. poprzez konsultacje społeczne oraz nadzoru mieszkańców nad inwestycjami w ich okolicy poprzez stronę internetową, opracowanie programu Przyjazne Śródmieście – wprowadzenie i realizacja standardów inwestycji gminnych w przestrzeni miejskiej – w 2011 ławki i kosze, środki na wykonanie uchwalonych w 2010 przystąpień do planów miejscowych dla historycznych obszarów miast oraz opracowanie strategii rozwoju Łodzi) wraz z propozycjami oszczędności i rezygnacji z części inwestycji drogowych (m.in. z tunelu na trasie WZ, przesunięcie budowy wielopoziomowego wiaduktu na Trasie Górnej, oraz odstąpienie od poszerzania ul. Strykowskiej w obrębie miasta, rezygnacja z likwidacji linii tramwajowej przy przebudowie ul. Aleksandrowskiej, zastąpienie budowy ul. Nowotargowej zmianą organizacji ruchu)

 • spotkania ws. inicjatywy JESSICA dla Łodzi i aglomeracji pod kątem rewitalizacji oraz wsparcia rozwoju turystyki

 • dalsze spotkania ws. postulowanych we wniosku do budżetu ograniczeń wydatków na inwestycje drogowe

 • pomysł powołania komisji transportu i komisji ds. rewitalizacji (wymagają zmiany Statutu Miasta Łodzi)

 • kilkadziesiąt interwencji ws. zaniedbywania i wyburzeń zabytków (m. in. protest ws. kamienicy PGE, interwencje dot. kamienicy Gdańska/Zielona, browaru przy Orlej, nadbudowy Centrali Scheiblerowskiej, willi na Rudzie, fabryki przy Pomorskiej 72/74, zajezdni Dąbrowskiego)

 • spotkania Zespołu ds. przyjaznej komunikacji

 • spotkania zespołu społecznego dot. programu rewitalizacji Księżego Młyna

 • starania o uchylenie uchwał dot. „deweloperskiej” rewitalizacji Księżego Młyna

 • udział w uruchomieniu programu remontowego kamienic na podstawie wcześniejszych dokumentacji

 • spotkania wstępne inicjatywy Głos Łodzian się liczy

 • spotkania Partnerstwa dla Łodzi

 • przyspieszenie prac nad planami miejscowymi dla zabytkowych nieruchomości

 • zapobieżenie sprzedaży lokali użytkowych przy Piotrkowskiej i opracowanie zarysu programu wykorzystania ich do ożywienia ulicy (lokale dla kultury i przedsięwzięć kreatywnych)

 • spotkania ws. koordynacji ŁKA z komunikacją publiczną i lokalizacji stacji pośrednich w tunelu średnicowym

 • udział konsultacjach społecznych i w spotkaniach nt. m. in. rowerów w mieście, problemu sprzątania po psach, udziału kobiet w życiu publicznym, promocji miast

 • konferencje i seminaria – Lublin, konferencja dot. ochrony zabytków, Sopot – Związek Miast Polskich nt. planowania przestrzennego

 • wnioski o uzupełnienie ewidencji zabytków i o wpisy do rejestru zabytków

 • wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych rozwiązań transportowych wokół dworca Łódź Fabryczna

 • zgłoszenie nadzorowi budowlanemu, WKZ i policji wyburzenia willi przy Zgierskiej 213, interwencja u władz miasta i udział w negocjacjach dot. rekonstrukcji willi

 • spotkania ws. pomocy dla świetlic środowiskowych (poszukiwanie nietypowych rozwiązań, przenoszenie świetlic do budynków gminnych i użyczanie lokali, dodatkowy konkurs)

 • wniosek o zmianę prawodawstwa dot. ochrony zabytków i o szkolenia dla sędziów z tej dziedziny (złożony na ręce posła Krzysztofa Kwiatkowskiego)

 • turniej gry w kapsle

 • starania o doprowadzenie do remontów chodników i ulic śródmiejskich

 • spotkania dot. zagrożenia likwidacją podmiejskich linii tramwajowych

 • uchwała o przeniesieniu środków z oszczędności poprzetargowych na remonty torowisk

 • spotkania dot. klubów integracji społecznej

 • odblokowanie sprzedaży mieszkań w kamienicach w kwartale rewitalizacji

 • starania o wywłaszczenie Nowej Tkalni

 • udział w części prac zespołu opracowującego nowy regulamin konsultacji społecznych

 • udział w spotkaniu dot. idei budżetu obywatelskiego i początek prac nad BO w Łodzi

 • wnioski do budżetu na 2012 r. (zwiększenie środków na remonty kamienic, na program remontów chodników i ulic śródmiejskich, budowę boiska przy gimnazjum na ul. Pogonowskiego, środki na dokumentację remontu famuł przy ul. Ogrodowej i pałacu Steinertów, zwiększenie środków na inicjatywy lokalne i Zielone Podwórka, na remonty torowisk oraz na konsultacje społeczne) kosztem ograniczenia wydatków na budowę nowych dróg.

A co zrobić zamierzałam?

One thought on “Czas podsumowań

 1. Pingback: Co dalej, czyli Stawiam na śródmieście! | Codziennie o Łodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>