Co w interpelacjach piszczy

Interpelacje 2014 – 2 półrocze

Ponowna interpelacja dot. zabezpieczenia fabryki przy Skłodowskiej-Curie

O poprawę oświetlenia chodnika przy targowiska przy Przybyszewskiego

Czemu nie zmieniamy przebiegu torowiska na Narutowicza?

Znów o rozkładach jazdy MPK

O harmonogram utwardzania dróg gruntowych

O opracowanie zasad współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi

Las przy Byszewskiej

Kolejna ws. wsparcia właścicieli zabytkowych fabryk

Zabytki w rękach uczelni

Ponownie o rozkładach jazdy

Jakie są zmiany w zadaniach z budżetu obywatelskiego – sprawa woonerfu

Jakie cięcia rozkładów jazdy tramwajów i autobusów

 

 

Interpelacje 2014 – 1 półrocze

O reklamie w strefie ochrony konserwatorskiej

O nasadzeniach kompensacyjnych i zazielenianiu Strefy Wielkomiejskiej

O nawierzchni Pietryny i nawadnianiu na niej drzew

Kiedy zostanie opracowany program wsparcia właścicieli zabytkowych fabryk?

O reakcję ws. reklamy na szczycie kamienicy przy Piotrkowskiej 144

Dostępność konsultacji społecznych planów miejscowych

Jaki będzie przebieg EuroVelo przez Łódź?

Willa z ul. Popioły

Kolejna ws. tzw. tkalni papieskiej

Niebezpieczne włączenie Okólnej w DK71

Czy będzie zewnętrzny konsultant strategii rowerowej?

Rozbiórka pustostanu przy ul. Dubois 45

O kontrolę stanu i wpis do rejestru zabytków schronów w parku Poniatowskiego

W sprawie konsultacji społecznych „Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi”

O przywrócenie przebiegu linii 50 i 50A

W sprawie przydzielenia mieszkań rodzinom z ul. Targowej

Czy zapobiegamy istnieniu dzikich parkingów?

Ponownie o rezygnację z reklam na nieruchomościach gminy

Ponownie o udziale mieszkańców w planowaniu remontu ich ulicy

Konflikt ws. lokalu użytkowego przy Piotrkowskiej 53

Kolejna ws. wsparcia wspólnot mieszkaniowych w procesie rewitalizacji

Opieka nad zwierzętami porzuconymi i po zmarłych osobach

Tablice świetlne na przystankach przy al. Mickiewicza

Interpelacje 2013 – 2 półrocze

Lipowa bez lip?

Opracujmy katalog mebli miejskich

Zrezygnujmy z reklam na gminnych nieruchomościach

Pytajmy mieszkańców, jak ma wyglądać ich ulica!

Kto ma dbać o willę Ludwika Anstadta przy ulicy Sędziowskiej 18?

Separatory są skuteczniejsze od mandatów – o ile są

Jaki jest stan pl. Dąbrowskiego i fontanny

Bezpieczeństwo ruchu na ul. Lnianej i Grabieniec

Czemu na ul. Kopernika nie ma separatorów?

Ws. wiaduktu przy ul. Niciarnianej

Drzewa przy ul. Piotrkowskiej

Drzewa przy przebudowywanej ul. Kopernika

Zapisy planu dla tzw. Nowego Centrum Łodzi

O plan miejscowy dla terenu po wyburzonej zajezdni Dąbrowskiego

Nie wycinajmy drzew w centrum Łodzi!

Interwencja ws. drzew przy ul. Solskiego

O zwiększenie kwoty na dofinansowanie prac przy zabytkach rejestrowych

Lokalizacja i ilość słupów trakcyjnych na ul. Narutowicza/POW i Narutowicza/Kilińskiego

Propozycja wprowadzenia programu wspierania wymiany pieców węglowych w budynkach wielorodzinnych

 Ilości wywożonych śmieci a pobierane z tego tytułu opłaty

Kolejna nt. wycinki drzew przy ul. Kopernika i nowych nasadzeń

Jaka ma być organizacja ruchu na ul. Piotrkowskiej po remoncie?

 

Interpelacje 2013 – 1 półrocze

Kolejna interpelacja dot. zabytkowej kamienicy przy Piotrkowskiej 53

Forma zakupu tramwajów dwukierunkowych

Ponownie o stanie budynku przy Grabowej 17

Dlaczego wycinane są drzewa przy Rojnej?

Słupy trakcyjne zaśmiecające miasto

O wykazanie wskaźników realizacji celu, wymuszających budowę ul. Nowotargowej w planowanych parametrach

Kolejna ws. wykazania konieczności budowy ul. Nowotargowej

O pomoc prawną dla lokatorów prywatnych kamienic

Zwrot kosztów przeprowadzki dla najemców wyprowadzanych z remontowanych budynków

Zwrot najemcy nakładów ulepszających lokal użytkowy

Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej

Koordynacja przystanków ŁKA i MPK

Ponowna dot. koordynacji przystanków ŁKA i MPK

Ponowna nt. komfortu połączeń kolejowych Łódź-Warszawa

Bezpłatne przejazdy taborem MPK w okresie komasacji remontów dróg

Funkcje biletomatów w pojazdach MPK

Zabezpieczanie chodników separatorami

Ws. zakazania parkowania na chodniku przy ul. Piotrkowskiej  178/180

Uzasadnienie rozbudowy ul. Tuwima

Remonty dróg w strefie wielkomiejskiej

Kolejna nt. przebudowy ul. Kopernika i zieleni przyulicznej

Słupy trakcyjne zawężające chodniki

Porównanie funkcjonowania transportu publicznego w latach 2001-2o12

Projekt przebudowy ronda Powstańców 1863 roku

Ponowna ws. projektu przebudowy ronda przy ul. Inflanckiej

Remont kamienicy – miejsca urodzin Juliana Tuwima

Zabezpieczenie nakładów miasta, poniesionych na remonty kamienic w przypadku ich zwrotu

Ponowna o estetyce budynków, parkingów i samowolnych przemalowaniach parterów kamienic

Mia100 Kamienic – zasady montowania anten

Remont kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 53

Udział Gminy w remontach zabytkowych budynków wspólnotowych

Blokowanie przez plany ZDiT inwestycji w budynkach mieszkaniowych np. ul. Zawiszy

Wycena wartości lokali mieszkalnych przy ul. Tuwima 17 i Roosevelta 17

O zwiększenie kwoty dotacji na remont zabytków w 2013 r.

Lokalizacja świetlic środowiskowych i podwórkowych oraz kryteria rozstrzygania konkursów na ich prowadzenie

Funkcjonowanie klubu integracji społecznej na Księżym Młynie

Ograniczanie funkcji lokali użytkowych w Studium i planach miejscowych

Bezstronność badań zw. z opracowaniem Studium transportowego

Promocja miasta w trakcie imprez dofinansowanych ze środków publicznych

 

Interpelacje 2012 – 1 półrocze

Remont willi Asta przy ul. Senatorskiej 28

Stan techniczny willi na ul. Popioły 34/36 oraz 49/51

Remont zabytków przy ul. Tuwima 17 i Piotrkowskiej 53

Programy rewitalizacyjne i remontowe oraz plany miejscowe

Stan prawny budynku d. stajni przy ul. Narutowicza 6

Likwidacja rewirów policji

Opieka psychologiczna na oddziałach onkologii dziecięcej

Remont chodnika na ul. Narutowicza

O konsultacje społeczne ws. przesuwania pomnika Kościuszki

Udział mieszkańców w konsultacjach programu rewitalizacji Księżego Młyna

Jakość remontów i prac przywróceniowych dróg i chodników

Kolejna o jakości remontów i prac przywróceniowych chodników

Remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Jaracza

Lokalizacja sądu dla Widzewa i lokowanie inwestycji w zabytkach

Ws. ograniczenie wpisu do rejestru Fakory

Zagrożenie wyburzeniem Fakory i realność inwestycji drogowej

Zagrożenie dofinansowania pilotażowego programu rewitalizacji

Odpowiedzialność za przygotowanie pilotażowego programu rewitalizacji

O wykaz 303 budynków przeznaczonych do wyburzenia

Wykupienie fr. części wspólnej budynku przy ul. Jaracza 53

Zakres ochrony konserwatorskiej Kolonii Mieszkalnej TOR i nawierzchni ul. Giewont w planie dla Stoków

Interwencja ws. pożaru Nowej Tkalni zw. papieską i możliwości wywłaszczenia na cel publiczny

Stan prawny terenu przy nieruchomości przy ul. Narutowicza 79

Plany miejscowe dla historycznych obszarów Łodzi

Zmiana siedzib Gimnazjum 24 i 27 oraz 34 LO

Przywrócenie prawa najmu mieszkania przy ul. Przędzalnianej 49

O wyłączenie z użytkowania budynku przy ul. Jaracza 81

Realizacja celu publicznego i przekazanie budynku szkolnego przy ul. Księży Młyn

Weryfikacja Gminnej ewidencji zabytków

Uzasadnienie wycinania drzew pod inwestycje drogowe

Uzasadnienie wycinki drzew pod budowę stadionu miejskiego

Integracja kolei i MPK w projekcie tunelu średnicowego

Ponownie o budynku przy ul. Przędzalnianej 91

Zabytki na liście budynków do wyburzenia

O utworzenie bazy komputerowej lokali gminnych

O ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Wólczańską a Księżym Młynem

Negocjacje z firmą Enkev

Miejsca postojowe dla Cross Pointa i urzędu pracy przy Milionowej

Uzupełnienie drzew przy Przedszkolu nr 99 przy ul. Tylnej

O terminie realizacji Programu bezpieczeństwa ruchu drogowego i składzie zespołu

O wydzierżawienie terenu Ośrodkowi Badań Ekologicznych Źródła

O umorzenie zadłużenia Fundacji Nasze Zoo

Inwestycja drogowa kosztem budynku przy ul. Kilińskiego 119

Ws. akcji informacyjnej dla mieszkańców budynków poddawanych remontom w ramach Mia100 Kamienic

Interpelacje 2012 – 2 półrocze

Zabezpieczenie fabryki Emila Goldy przy ul. Skłodowskiej-Curie

Mia100Kamienic – jakość prac przy ul. Piotrkowskiej 113 i Pomorskiej 92

Mia100 Kamienic a murale z okresu PRL i z Galerii Urban Forms

Remont Esplanady

Ponownie o wywłaszczenie Nowej Tkalni zw. papieską

O zabezpieczenie zajezdni na Brusie

O stały poziom dotacji na remont zabytków

Mielczarskiego 35 – nowe przeznaczenie budynku

Nadzór AN-ów nad podnajmowaniem mieszkań przez gminnych lokatorów

Nadzór AN-ów nad wymianą okien w zabytkowych budynkach

Przepływ informacji o zgonach najemców mieszkań gminnych

Mieszkania dla młodych

Zasady wprowadzania programu mieszkań dla młodych

Kwalifikacja funkcjonalna ogrodu Widzewskiej Manufaktury

Realizacja patronatu Prezydenta nad rewitalizacją Widzewskiej Manufaktury

Układ dróg na poprzemysłowych terenach przy ul. Piłsudskiego

Odwodnienie ul. Piłsudskiego a zalewanie kantoru Widzewskiej Manufaktury

Uzasadnienie zmiany klasy ul. Konstytucyjnej

Egzekwowanie umowy ws. budowy ul. Magazynowej

Trwałość i jakość oznakowania poziomego dróg

Ponownie o remont chodników przy ul. Narutowicza i Jaracza

Zabezpieczanie chodników i trawników przed zniszczeniem

Azyle dla pieszych przy ul. Wólczańskiej

Lokalizacja parkingów Park&Ride przy marketach

Uzasadnienie budowy zatok dla autobusów przy ul. Mickiewicza

Skomunikowanie wyższych uczelni środkami transportu publicznego

Estetyka i zakres przebudowy ul. Kopernika

Odtworzenie nasadzeń przy ul. Kopernika

Wykorzystanie oryginalnej kostki z ul. Piotrkowskiej

Uzasadnienie budowy ul. Nowotargowej i ochrona zabytków

Ponownie o negocjacjach z firmą Enkev

Zagrożenia dla firmy Enkev

Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez Gminę

O opracowanie strategii rozwoju handlu

Kolorystyka termomodernizowanych szkół

Estetyka kiosków, reklam i parkingów

Estetyka przystanków MPK na terenach cennych historycznie

Wdrażanie Systemu identyfikacji miejskiej

Sprzedaż działek przy ul. Ogrodowej i Zachodniej a plan miejscowy

Zagospodarowanie tymczasowe terenów a plany miejscowe

Współdecydowanie przez mieszkańców o funkcjach gminnych lokali użytkowych

Porównanie warunków nauki w obecnych i oferowanych ZSP 18 budynkach

Program dokarmiania kotów wolno żyjących

Zbieranie darów dla schroniska miejskiego

O kontrolę wycinki drzew w parku 3 Maja

Interpelacje 2011 – 1 półrocze

Rekonstrukcja kamienicy PGE przy Piotrkowskiej 58

Utrzymanie czystości Zgierska/Łagiewnicka

Sprzeczność uchwał dot. rewitalizacji Księżego Młyna

Stan sanitarno-porządkowy i estetyka miasta

Przebudowa ul. Targowej (Nowotargowa)

Koszty budowy ul. Nowotargowej

Wypowiedzenia umów mieszkańcom ul. Targowej

Estetyka napraw dróg i chodników

Stosowanie materiałów zamiennych przy remontach i pracach przywróceniowych nawierzchni

Organizacja ruchu na Placu Wolności

Okoliczności sprzedaży zajezdni Dąbrowskiego

Uzupełnienie Studium o plan rozwoju sieci tramwajowej

ŁKA i KDP – przebieg tunelu i lokalizacja stacji

Remonty budynków administrowanych przez Gminę

Rewitalizacja EC1

Drewniany budynek przy Przędzalnianej 91

Mieszkania socjalne w budynkach rejestrowych

Odwołanie od wpisu do rejestru części Piotrkowskiej

Środki dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa

Połączenia kolejowe Łódź-Warszawa

Wstrzymywanie dwz dla inwestycji rewitalizacyjnych

Zagrożenie rozbiórkami

Wsparcie dla Świetlicy Podwórkowej

Spotkanie ws. Camerimage

Modernizacja przystanków MPK

Rozbiórka willi przy Zgierskiej 213

Linie tramwajowe 43 i 46

Zabezpieczenie pustostanów przy Jaracza 59

Interpelacje 2011 – 2 półrocze

Opieka nad zwierzętami po wypadkach

Rekonstrukcja willi przy Zgierskiej 213

Nakaz odbudowy willi przy Zgierskiej 213

W sprawie braku nakazu odbudowy willi przy Zgierskiej 213 ze strony PINB

Czystość w budynkach na Starym Polesiu

Stan sanitarny kamienicy przy Grabowej 17

Egzekwowanie czystości i estetyki budynków przez SM i PINB

Niezgodność konsultacji społecznych ws. komunikacji publicznej z regulaminem

Jakość robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Uniwersyteckiej i Jaracza

Zakres remontu kamienicy przy ul. Struga 45

Zagrożenie rozbiórką kamienicy przy ul. Próchnika 53

Zagrożenie rozbiórką kamienicy przy Składowej 21

Zagrożenie rozbiórką kamienicy przy ul. Nawrot 30

Plany rewitalizacji kwartałów ulic Kilińskiego-Rewolucji-Wschodnia-Jaracza

Ponowna nt. rewitalizacji kwartałów ulic Kilińskiego-Rewolucji-Wschodnia-Jaracza

Program remontowy kamienic

Zachowanie neonu dworca Fabrycznego i instalacja kamer

Obieg informacji o użyczeniach i wieczystych dzierżawach np. Rewolucji 69

Nieczynny wiadukt przy Pomorskiej i racjonalność wydatków ZDiT 

Wymiana latarni przy drogach gruntowych na gminne

Inwentaryzacja terenów w stałym oczyszczaniu

Zarządzanie zielenią miejską i jej pielęgnacją

Stan prawny fabryki przy ul. Jaracza 42

Uregulowanie dojazdu i stanu prawnego fabryki przy ul. Jaracza 42

Program rewitalizacji Księżego Młyna i udział mieszkańców w jego opracowaniu

Zabytki na terenie budowy dworca Łódź Fabryczna

Lokal zamienny dla mieszkańców kamienicy przy ul. Gdańskiej 35

Zabezpieczenie pałacu Steinertów

Zniszczenie elewacji kamienicy przy Nawrot 47 i kontrola częściowych przemalowań parterów

Sprzedaż łączna terenu d. Olimpii i famuły przy ul. Tymienieckiego 6

Zasadność poszerzania ul. Czerwonej kosztem zabytkowej fabryki

Uwolnienie sprzedaży mieszkań w kamienicy przy ul. Kilińskiego 105

Stan nieruchomości i wykaz budynków, przeznaczonych do wyburzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Co w interpelacjach piszczy

  1. Pingback: Czas podsumowań | Codziennie o Łodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>