Nic o Łodzi bez łodzian

Od wielu lat Łódź boryka się z ogromnymi problemami z centralnymi obszarami miasta. W żadnym innym polskim mieście ich kumulacja nie występuje w takiej skali. Degradacja historycznej tkanki miejskiej spowodowała, że łodzianie i łodzianki nie postrzegają jej jako wartościowej i godnej zachowania. Jest to efekt kilkudziesięcioletnich zaniedbań inwestycyjnych, których skutki widać na każdym kroku oraz celowej polityki rozlewania miasta. Powoduje to utratę atrakcyjności centrum i ucieczkę z niego inwestorów i co zasobniejszych mieszkańców. Dostrzegliśmy to i od kilku lat staramy się ze środków Miasta ratować kolejne kamienice. Remontujemy je kompleksowo, podłączając ogrzewanie, budując łazienki, zazieleniając podwórka. Staramy się zachęcić łodzianki i łodzian do powrotu do śródmieścia.

Jest to jednak wciąż kropla w morzu potrzeb. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez rząd i Łódź ma się stać jednym z głównych beneficjentów programów rewitalizacyjnych. Musimy wykorzystać tę szansę nie tylko pod kątem cywilizowania infrastruktury lecz w możliwie dużym stopniu skorzystać z tych środków na inwestycje w ludzi. Centrum jest bowiem skupiskiem wszelkich problemów społecznych spowodowanych upadkiem monokultury przemysłowej i braku wsparcia, jakie otrzymały chociażby Śląsk czy Wybrzeże. Tysięcy ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, dotyka problem dziedziczonej biedy, wynikającej z utrwalonego bezrobocia. Idąca za nim mniejsza możliwość wykorzystywania szans edukacyjnych powoduje w efekcie poczucie braku perspektyw i wykluczenia ze społeczeństwa. Mamy też do czynienia z bezdomnością, uzależnieniami i przemocą, co często skutkuje bardzo krzywdzącymi opiniami o ogóle mieszkanek i mieszkańców Śródmieścia, odstraszając od osiedlania się tu. A przecież w tutejszych kamienicach mieszkają też rodziny z dziećmi, które nie mają miejsca do zabawy czy starsi ludzie, spędzający z braku alternatywy czas w czterech ścianach czy po prostu mniej lub bardziej zasobni ludzie, którzy po prostu wybrali to miejsce do życia. Wszyscy oni zasługują na takie same warunki życia i takie same szanse na rozwój, jak mieszkańcy willowych osiedli.

Przed nami ogromne wyzwanie społeczne – opracowanie całościowego programu rewitalizacji z prawdziwego zdarzenia, zaplanowania skutecznych działań dot. m. in. wspierania drobnej przedsiębiorczości, odpracowywania zadłużenia, zwiększenia dostępu do kultury, doradztwa zawodowego, szkoleń, pomocy psychologicznej, leczenia uzależnień. Zaznaczam – działań na wiele lat. Nikt w Polsce nie planował jeszcze działań społecznych dla tak dużego obszaru i dla tak dużej grupy ludzi, potrzebujących różnego typu wsparcia.

Nie chcemy, by program taki powstawał wyłącznie z poziomu urzędu i posługiwał się wyłącznie standardowymi narzędziami. Nie chcemy, by decyzje zapadały zza biurka. Już teraz chcemy włączyć łodzianki i łodzian w dialog o potrzebnych działaniach. Warto otworzyć się na pomysły organizacji pozarządowych czy aktywnych społeczności lokalnych, działających na tym terenie i najlepiej znających drobne i duże problemy, skutkujące tym, że dziecko z Włókienniczej nie korzysta z pływalni, nie idzie do teatru czy na studia, a jego mama nie wierzy już, że ma szansę na legalną pracę z godziwym wynagrodzeniem.

Dlatego rozpoczynamy cykl spotkań z grupami mieszkanek i mieszkańców, którym zależy, by w naszym śródmieściu żyło się godnie, z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie centrum i ze wszystkimi zainteresowanymi rewitalizacją śródmieścia Łodzi. W imieniu zespołu, opracowującego program działań rewitalizacyjnych zapraszam takie grupy do kontaktu: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Zachęcam również do zgłaszania zadań dotyczących śródmieścia do budżetu obywatelskiego. Mamy do wykorzystania w Śródmieściu 10 mln złotych i sporo możemy zdziałać już dziś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>