Czy dotrzymujemy słowa? BO 2014

Otrzymuję bardzo dużo pytań, co ze zwycięskimi zadaniami z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. W tym miejscu będę zamieszczała sprawozdania, przygotowywane dla Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, której przewodniczę. Jeśli radni z komisji powinni zwrócić na coś specjalną uwagę – proszę o informację w komentarzu. Harmonogram realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2014 Sprawozdanie I kwartał 2014 Sprawozdanie […]

Nic o Łodzi bez łodzian

Od wielu lat Łódź boryka się z ogromnymi problemami z centralnymi obszarami miasta. W żadnym innym polskim mieście ich kumulacja nie występuje w takiej skali. Degradacja historycznej tkanki miejskiej spowodowała, że łodzianie i łodzianki nie postrzegają jej jako wartościowej i godnej zachowania. Jest to efekt kilkudziesięcioletnich zaniedbań inwestycyjnych, których skutki widać na każdym kroku oraz […]

Mamy 40 mln!

Co nowego w budżecie obywatelskim? 5 marca zostało podpisane zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5837/VI/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok. To, co się sprawdziło, zostaje, korygujemy tylko to, co można zrobić lepiej. Do podziału 40 mln, po 6 na dzielnicę, 10 dla zadań ogólnomiejskich – i są to maksymalne […]